Μεταφορά του εφηβικού τμήματος παραδοσιακών χορών την 8/6/2013 στο Πρόχωμα Κιλκίς με το Δημοτικό Λεωφορείο με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 8551.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: