Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση-Αναβάθμιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και Αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου» : 3.500.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

409

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: