Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις- μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» αρ. μελ. 121/2017

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: