Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση-Αναβάθμιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και Αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου» : 3.500.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

308

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: