Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», με αρ. μελ. 80/2006 και προϋπολογισμό: 220.000,00€ + 41.800,00€ Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: