Έγκριση 3ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Γενικές ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου» με αριθμ. μελ. 44/2012 και προϋπολογισμό 201.467,00€.

Αριθμός Απόφασης:

267

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: