Έγκριση 4ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις-αναμορφώσεις παιδικών χαρών Δ. Αμπελοκήπων», (αρ. μελέτης 2/2009).

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: