Εγκριση α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: