Έγκριση αλλαγής του λογαριασμού Φυσικού Αερίου του δημοτικού κτιρίου στην οδό Μενελάου 3 Κοινότητας Αμπελοκήπων από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή στον Δήμο.

Αριθμός Απόφασης:

027

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: