ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 184/2020 Α.Δ.Σ

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: