Έγκριση αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ¨

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: