Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων για το έτος 2014».

Αριθμός Απόφασης:

419

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: