Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του 1.003/03.08.2011 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: