Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του υπ΄αριθ. 986/06.09.2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: