Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

048

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: