Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

049

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: