Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: