Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 429β στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: