Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: