Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

055

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: