Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο του 1669/09.12.2011εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

267

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: