Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο του υπ΄αριθ. 985/06.09.2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: