Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο

Αριθμός Απόφασης:

068

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: