Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: