Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: