Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: