Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: