Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: