Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο.

Αριθμός Απόφασης:

344

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: