Χορήγηση εξουσιοδότησης στον δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Χρίστογλου Αντώνιο. Α)(Έγκριση παράστασης γεννωμένης στις 06-12-2022). Β)Παράσταση στο ΣΤ’ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 19-12-2022. Γ) Κατάθεση προτάσεων και προσθήκη-αντίκρουση.

Αριθμός Απόφασης:

343

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: