Εγκριση απόφασης επιτροπής υλοποίησης και παρακολούθησης περί καλής εκτέλεσης των εργασιών 10ου διμήνου γ’ δόσης έτους 2013 ποσού 121.953,04€ της ΚΔΕΔΑΜ από το Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: