ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020.

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: