Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: