Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2011

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: