ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012

Αριθμός Απόφασης:

330

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: