«Έγκριση απολογισμού–ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί–ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης¨

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: