Εγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας σύμφωνα με το πρακτικό Νο 3 του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» αρ. μελ. 88/2012 Κ.Α.Ε. Υ-0188-12.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: