Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ» αρ. μελ. 79/2016.

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: