Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», αρ. μελ. 1/2018.

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: