Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «Δημιουργία Πράσινου Δώματος στο 4ο Δημοτικό σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη», αρ. μελ. 64/2012.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: