Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 15/2018.

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: