Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ι. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» αρ. μελ. 75/2016.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: