Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» αρ. μελ. 87/2016

Αριθμός Απόφασης:

098

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: