Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», αρ. μελ. 121/2017

Αριθμός Απόφασης:

223

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: