Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Κλάδευση δένδρων». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: