Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από απορριμματοφόρο του Δήμου (Περπερίδης Χαράλαμπος του Ηλία) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα.

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: