Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ άριθμ. 407βγ στην οδό Πόντου στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

292

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: