Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από χειρισμό κάδων απορριμμάτων (Καρίπογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη) από ζημία προκληθείσα σε διερχόμενο όχημα.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: