Σημειακή τροποποίηση της με αριθμό 365/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: