Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών από πρόσκρουση κάδων σε σταθμευμένο όχημα (Δανιήλ Νέστωρ του Ευαγγέλου)

Αριθμός Απόφασης:

272

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: